معرفی رشته ورزشی شمشیربازی

قدمت رشته ورزشی شمشیربازی در زمان های قدیم مردم از شمشیربازی برای دفاع از خود و مبارزات در جنگ ها استفاده می کردند و به [...]

اثرات پپتید در بدنسازی از شایعه تا واقعیت

انواع هورمون ها انواع هورمون ها به سه نوع اصلی تقسیم می شوند. هورمون های استروئیدی، هورمون های پپتیدی و هورمون های مشتق از اسید [...]

مبتلایان به ایدز و فعالیت ورزشی

تاثیرات مثبت ورزش بر ایدز در تحقیقات مختلف علمی، تاثیرات مثبت ورزش بر ایدز ثابت شده است. از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، بیماری [...]