مکمل HMB را بشناسید

چه کسانی مکمل HMB مصرف کنند؟ بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات در بدن انسان تولید می شود. 15 سال پیش در یک گردهمایی زیست شناسی [...]