آب درمانی و نقش آن در ریکاوری

آب درمانی آب درمانی به دلیل کاهش نیروی فشاری روی مفاصل و در نتیجه کاهش درد مفید است. آب درمانی به تحمل وزن به وسیله [...]

درمان دیسک و تنگی نخاع با ورزش های آب درمانی

ورزش های آب درمانی برای دیسک و تنگی نخاع کمر درد از بیماری های شایع است که تقریبا همه ی افراد را بعد از پا [...]