معرفی رشته های ورزشی نابینایان

رشته های ورزشی نابینایان فدراسیون نابینایان و کم بینایان از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون نیز تحت پوشش فدراسیون ورزش [...]