مقایسه ورزش های رزمی کاراته و تکواندو

مقایسه هنرهای رزمی هنرهای رزمی به سیستم هایی گفته می شود که از تکنیک ها و مهارت های مختلفی تشکیل شده است که هرکدام بنا [...]

فواید تمرین با وزنه برای رزمی کاران

بدنسازی رشته های رزمی هر رشته ورزشی جدا از تمرینات تخصصی تکنیکی، نیازمند بدنسازی ویژه تخصصی آن رشته است. بدنسازی رشته های رزمی مانند(کاراته-تکواندو-ووشو-جودو و [...]