آیا ورزش مانع بروز سرماخوردگی می شود؟

ورزش و جلوگیری از سرماخوردگی چنانچه دوست ندارید که دچار سرماخوردگی شوید بهترین راه ورزش منظم و متوسط است. براساس یافته­ های به دست آمده [...]