باید ها و نباید های مصرف کراتین

اطلاعاتی در خصوص کراتین و عوارض آن کراتین متشکل از سه آمینو اسید به نام های متینونین، گلیسین و آرژنین است. ترکیب این سه آمینواسید [...]

پروتئین وی بهتر است یا گینر؟

اطلاعاتی در مورد تفاوت بین پروتئین وی و گینر برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا به توضیح اهمیت پروتئین در بدن و انسان و [...]

توسط |۱۳۹۸-۱-۱۵ ۲۱:۱۳:۵۸ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۷|وی, پروتین ها و امینو اسیدها, گینر|بدون ديدگاه