تمرین های ورزشی برای افزایش هماهنگی عصب و عضله

هماهنگی در عصب و عضلات

به طور ساده، هنگامی که انجام حرکات ورزشی، سریع و با داشتن تعادل و در زمان مناسب خود اتفاق بیفتد ، ورزشکار از هماهنگی در عصب و عضلات برخوردار است. به عنوان مثال در بازی تنیس، وقتی ورزشکار هنگام زدن سرویس حریف خود، در زمان مناسب بتواند به سرویس حریف جواب دهد و توپ را به زمین حریف برگرداند، یعنی وی هماهنگی عصب و عضله دارد و توانسته به توپ در زمان مناسب جواب دهد.

عملکردهای فیزیولوژیکی بسیاری درعملکرد ورزشی نقش دارند که دستگاه عضله اسکلتی یکی از آن هاست. توانایی انسان ها در انجام فعالیت های ورزشی به ساختار و عملکرد عضله اسکلتی بستگی دارد. از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین عملکرد عضله اسکلتی و اعصاب وجود دارد، از آن ها به عنوان دستگاه عصبی-عضلانی یاد می شود و توانایی انجام فعالیت های ورزشی نیز کاملا به این دستگاه وابسته می باشد. تمامی حرکات ورزشی از مبتدی تا پیشرفته نیازمند هماهنگی بین عصب و عضلات ( چشم، دست و پاها) است. بنابراین، برنامه های گوناگون فعالیت ورزشی را باید طوری طراحی کرد تا بتوانند باعث افزایش قدرت و استقامت، و سازگاری در دستگاه عصبی- عضلانی شوند. در مجموع، عامل ژنتیک و برنامه های ورزشی، هردو توانایی عملکردی یک فرد را تعیین می کنند.

سرعت و هماهنگی

در بسیاری از ورزش ها مانند بوکس، کشتی، بسکتبال، فوتبال و بدمینتون، سرعت و چابکی را نمی توان به سادگی و به طور آشکار از یکدیگر جدا کرد. سرعت یک کشتی گیر به میزان چابکی (قابلیت های هماهنگی)نیز بستگی دارد. همین مطلب در مورد ورزش های راکتی هم صادق است. قابلیت های مختلف هماهنگی و به ویژه قابلیت جهت یابی در زمره مهم ترین موارد در عملکرد سرعتی محسوب می شود.

تمرین های ورزشی برای افزایش هماهنگی عصب و عضله

برای بهترین عملکرد های سرعتی، تمرکز، هوشیاری و بیداری مطلوب، شور و اشتیاق و انگیزش قوی و غیره بسیار مهم و ضروری است. عملکرد سرعتی به شدت به سیستم عصبی مرکزی وابسته خواهد بود و اگر سیستم عصبی عضلانی به طور مطلوب برای عملکرد سرعتی آماده نشده باشد، نمی توان انتظار بهترین نتیجه را داشت.

به عنوان مثال یکی از تمریناتی که می توان برای تقویت هماهنگی عصب و عضله انجام داد، به این صورت است که ورزشکار در فاصله تعیین شده از دیوار قرار می گیرد و با یک دست توپ تنیس را به سمت دیوار پرتاب می کند و با دست دیگر خود توپ را دریافت می کند. برای سخت تر شدن این تمرین می توان اندازه توپ را تغییر داد و از توپ های کوچک تر استفاده کرد  و یا هنگام پرتاب توپ به سمت دیوار، ورزشکار به صورت ساکن نایستد و حرکات رو به جلو و عقب داشته باشد. هم چنین از تمرینات با نردبان چابکی نیز می توان استفاده کرد.

تعادل و همانگی در ورزش

یکی از عوامل آسیب های ورزشی مانند پیچ خوردگی ها، افتادن ها و دررفتگی ها، نداشتن تعادل است. انجام دادن درست حرکات تعادلی نیز رابطه بسیار نزدیکی با هماهنگی در دستگاه عصبی عضلانی انسان دارد. با تقویت و تمرین های ویژه تعادل، کارایی ورزشی و ثبات ورزشکار در انجام حرکات ها نیز بیشتر می شود. تمرینات تعادلی ورزشی مانند: در کنار دیوار و با فاصله قرار بگیرید، یک پای خود را بالا بیاورید و در همان حالت ثابت بمونید. بهتر است در انجام حرکات تعادلی عضلات خود را به حالت انقباض درآورده و تنها به یک نقطه نگاه و بر آن متمرکز شوید. همین تمرین بسیار ساده را می توانید به مرور سخت تر کنید.

تمرین های ورزشی برای افزایش هماهنگی عصب و عضله

به عنوان مثال همزمان که پای خود را بالا آوردید چشمان خود را نیز ببندید. و یا در مراحل بعدی این حرکت را با در دست داشتن یک توپ و ایستادن بر روی سطحی بالاتر از زمین(مانند استپ های ورزشی) انجام دهید. هم چنین می توان از دستگاه هوبر که دستگاهی مجهز و پیشرفته است برای تقویت عضلات عمقی بدن و هم چنین تقویت تعادل و هماهنگی در ورزشکار است استفاده کرد.

تمرینات قدرتی و هماهنگی عصب و عضله

با داشتن هماهنگی بین عصب و عضله، شما خیلی زودتر به نتیجه دلخواه و تناسب اندام می رسید. به طور مثال در تمرینات با وزنه، با داشتن هماهنگی، توجه شما به نحوه صحیح تنفس، انجام آهسته تمرینات و تمرکز روی عضله تحت فشار باعث می شود که عضلات کاملا درگیر شوند و زمینه رشد آن ها فراهم شود. هنگام تمرینات با وزنه و دستگاه های ورزشی به این نکته توجه داشته باشید که سریع و تند زدن حرکات و بی توجهی به تمرین (به طور مثال حرف زدن با دوستان) هیچ نتیجه مثبتی را برای شما ندارد. سعی کنید هنگام وزنه زدن تمرکز ذهنی داشته باشید و به نکات مهم نحوه اجرای حرکات و هماهنگی های لازم بین اندام ها توجه کنید.

 

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۶:۵۳:۴۲ +۰۳:۳۰اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۷|تمرینات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه